Landvetter Ryttarsällskap

Oycksfallsförsäkring i Folksam

Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap.


Från och med 1 januari 2017 finns ridsportens olycksfallsförsäkring hos vår huvudsponsor Folksam.


Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av den gemensamma olycksfallsförsäkringen.


Och vi är glada att tillsammans med Folksam kunna erbjuda våra medlemmar den tryggheten.Om vår gemensamma olycksfallsförsäkring hos Folksam


Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:


• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.


• under enskild ridning och träning.


• under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.


Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.


Läs mer om olycksfallsförsäkringen>>


Anmäl skada så här


Om du vill anmäla en skada kontaktar du Folksam på telefon: 0771-950 950 där får du hjälp av en handläggare som tar emot din anmälan.


Typen av skada du anmäler är en olycksfallsskada.


Tänk på att du måste ha sökt upp vården i samband med skadan och efter det göra en anmälan.